DELA

Ett enda Åland

Ålandstidningens Robert Vickström och Centerns Runar Karlsson ställer viktiga frågor angående kortrutten, men när det gäller argumentationen kör de på grund.

Skärgårdstrafiken och kortrutten handlar inte enbart om service till en minoritet. Det handlar inte heller om att sätta projektet mot all annan service som vi behöver. Det handlar inte om att skapa arbetsplatser på öarna. Det handlar om integration. Att integrera istället för att exkludera. Det sista vi få ålänningar behöver är att polarisera oss. Senast jag for till Kumlinge körde jag igenom och via tio (10!) av landskapets kommuner. Vi måste förstå att hela Åland tillhör oss alla. Målsättningen med kortrutten krasst ekonomisk är att spara på våra gemensamma pengar för att satsa på annan behövlig samhällsservice.

Politikernas uppgift är inte att skapa jobb. Det gör företagarna, men politikerna ska förse dem med verktygen.

När Nya Godbyvägen byggdes så var det också många som ifrågasatte projektet. Inte så många idag misstänker jag. Resultatet av Nya Godbyvägen var att norra Åland integrerades med Mariehamn. Grunden och möjligheten till ett mer rörligt samhälle lades. Både Norra Åland och staden växte.

På samma sätt är målsättningen för kortrutten att integrera. Att vi totalekonomisk kommer att vinna på det är jag övertygad om. Kortrutten ska byggas för att alla ålänningar vinner på det.

Det som gör Åland unikt är skärgården och företagsamheten här! Och där finns en oerhörd utvecklingspotential och framtidsmöjligheter. Vi bör påminna oss om att Åland är en enda skärgård. Det ska vi satsa på samtidigt som vi sparar pengar till annat.

Jonas Danielsson

Liberal lagtingskandidat