DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>SAMMA RÄTTIGHETER Alla ålänningar bör ha samma skyldigheter och rättigheter, menar insändarskribenten.

Ett enda Åland är målet

KST var och är en mycket bra idé. Det är inte värdigt en rättsstat att grannarna ska få insikt i människors privatliv på det viset som nu sker i landskapet. Vidare ska inte en enskild person kunna sätta en enskild kommun i slagsida på grund av ens privata och lagstiftade rättigheter. Att inte alla ålänningar kan erhålla samma grundlagsskyddande rättigheter är under all kritik. Vidare har flertalet kommuner insett att socialnämnden inte har nån reell makt och införlivat den i styrelsen. Jomala kommun var pionjärer när de slopade alla nämnder förutom den lagstiftade plan- och byggnadsnämnden. Ett steg i rätt riktning. Men bättre kan vi.

Dagens system med 16 kommuner på 29000 invånare är verkligen unikt, men att nånting är unikt är inte en orsak bevara det. Om det är unikhet vi eftersträvar kan vi säkert utöka kommunerna till 290 stycken.

Nej, såklart är det inte det vi eftersträvar. Vi eftersträvar samma rättigheter i landskapet. Som systemet är uppbyggt idag får inte alla det och servicenivån skiljer sig på många olika sätt under en 25 minuters bilfärd genom landskapet. Detta på grund av vår unika kommunstruktur. Vi få ålänningar bör ha samma skyldigheter och rättigheter.

Delar av Norra Åland har en hel del nytt på gång och särskilt Geta kommuns beslut att INTE anställa en ny direktör andas NYA fräscha möjligheter.

Jag kan förstå att man i detta skede kan känna rädsla. Rädsla för att närdemokratin försvinner, rädsla för att skolor, daghem, äldreboenden tas bort. Det okända skrämmer alltid. Denna rädsla måste tas på allvar. Men i det nya sköna Åland ser vi nya möjligheter vid horisonten. Vi ser möjligheter att garantera dagens kommunservice även efter att vi har tryggat rättssäkerheten och integriteten!

Angående närdemokratin så bör varje kommun fundera efter vilka frågor och områden man verkligen har en reell makt över idag. De flesta punkter i föredragningslistorna klubbas igenom utan möjlighet till egna beslut på grund av gällande Kommun, landskaps och/eller rikslagar. Men det finns områden där vi kan nyttja närdemokrati. Jag är en stark förespråkare för närdemokratin eftersom den tar tillvara lokal kunskap och intresse. Men jag är en lika stark förespråkare och försvarare av medborgarnas integritet och lika rättigheter.

Närdemokrati, Närservice, Integritet och Rättsäkerhet bör och ska inte ställas mot varandra i debatten. Dessa fyra pelare ska bära upp det nya sköna Åland.

Men först när det finns en bred folkopinion för ett större samarbete kan vi genomföra detta tillsammans. Vi kommer att se ett frivilligt utökat samarbete mellan en del kommuner kommande mandatperiod. Bra så, men på sikt bör vi se till att integrera Åland till ett. Ett enda Åland.

Jonas Danielsson,

Liberal lagtingskandidat