DELA

Ett dumt påbud

Och i juletid utgick från den Store Ledaren i staden, ett påbud om att alla föreningsmänniskor och andra ideellt arbetande invånare skola bidragsregistreras. Det anbefalles ytterligare dessa invånare, att själva utge sitt curriculum vitae, och sålunda uppge sitt kön, sin ålder och sin boningsort samt i vilken förening eller organisation den bidragsbehövande verkar.

Detta dekret är till för stadens alla invånares bästa, på det att ingen del av resurserna av misstag skola fördelas utanför stadens gränser. Detta meddelar den store ledaren efter att ha dragit sig tillbaka till sin lugna och rofyllda boning utanför stadens gräns. God Jul.
Tomten