DELA

Ett centrum där människan står i fokus

Åland har en anmärkningsvärt hög biltäthet per capita och en gammal fordonsflotta. Eftersom vägtransporterna står för mer än en femtedel av Ålands koldioxidutsläpp står det klart att vi behöver göra något åt privatbilismen. En betydande insats kan göras genom att göra centrum bilfritt.

Centrum är för människor och inte för bilar. Att bo och leva i staden ska skänka en frihet från att köpa, underhålla och använda en bil. Det skulle inte bara öka säkerheten och minska avgaserna utan också ge mer plats för uteserveringar, gatukultur, grönområden samt promenad- och cykelvägar.

Ett bilfritt centrum skulle självfallet kräva insatser för att förändra våra transportbeteenden och rutiner för leveranser. Det kan röra sig om att planera ett sammanhängande nät av cykelstråk, inrätta hyrsystem för cyklar, mopeler eller liknande, digitalisera och tillgängliggöra kollektivtrafiken, ge förutsättningar för elbilspooler och upprusta busshållplatser. Givetvis skall transport för dem som har rörelsesvårigheter inte missgynnas av dessa lösningar.

Nämnvärt är Mariehamn inte skulle vara pionjär att anamma en sådan stadsplanering. Flera städer fasar ut privatbilen ur stadskärnorna, såsom Madrid, Paris, Hamburg, Milano, Köpenhamn, Ghent, Ljubljana och Dublin. Effekterna? Ett uppsving för småbutiker, restauranger och caféer, gatukultur, mer gröna inslag i gatumiljön, minskade avgaser och ökad folkhälsa.

Det är självklart att vi ska ta steg mot ett bilfritt och hållbart Mariehamn!

Naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland!

ÅLANDS NATUR & MILJÖ