DELA

Ett bra LBU-program är en god investering för hela Åland

Bästa politiker- det är ni som har makten om morgondagens jordbruk
I dagarna skall viktiga beslut tas av politikerna som påverkar jordbrukets framtid och livsmedelsklustret på Åland. Indirekt påverkar de beslut politikerna tar gemene man.
Gehöret för remissvaren angående landsbygdsutvecklingsprogrammet 2014-2020 (LBU) har enligt uppgift varit positivt, vilket är bra! Landsbygdsutvecklingsprogramet behöver en vettig finansiering så att Ålands jordbrukare kan fortsätta att utveckla sina jordbruk, sin konkurrenskraft och jobba miljömedvetet.

De åländska livsmedelsprodukterna har god kvalitet och ett gott rykte. Inom den åländska livsmedelsindustrin som brukar kallas ”livsmedelsklustret” finns många exempel på framgångsföretag. Skall det åländska jordbruket ha en chans att fortsätt att utvecklas och producera råvaror, måste lönsamheten vara tillräcklig för att ge möjlighet till investeringar i nya miljö- och djurvänliga lösningar. Stöd för djurens välbefinnande har redan under tidigare år betalats ut i Finland. Denna stödform borde införas även på Åland för att främja vidare god utveckling av djurhållningen. Stödet för djurens välbefinnande ersätter åtgärder som är utöver lagens krav.
Tänk vilken chans för Åland att kunna visa att djuren har det kanonbra.

Det miljöarbete som bönderna har gjort har haft betydelse för miljön och det är viktigt att miljöstödet skulle kunna fortsätta på minst samma nivå som tidigare, så att de flesta bönder väljer att ansluta sig till det. Det är därför viktigt att stödformerna även under kommande programperiod ger möjligheter för fortsatt positiv miljöhänsyn.

Vi från Ålands Producentförbunds husdjursutskott kräver att avbytarverksamheten skall vara kvar! I Finland lyder avbytarverksamheten under social- och hälsovårdsministeriet eftersom målsättningen är att bonden skall orka jobba ända till pension. Villkoren i Finland har inte försämrats under de senaste åren i fråga om möjligheterna till avbytare, snarare tvärtom.

Återigen, för att ”livsmedelsklustret” med otaliga arbetsplatser skall kunna fortsätta att utvecklas och producera kanonfina produkter och skapa arbetsplatser, då behövs livskraftiga primärproducenter.
Ålands Producentförbunds husdjursutskott