DELA

Ett besökscenter i Bomarsund – utvecklar och synliggör hela Åland

Internationellt växer turismens betydelse. I skuggan av klimatförändringar och terrorhot blir Åland ett allt attraktivare besöksmål i Norden. Nu debatteras åter behovet av satsningar inom besöksnäringen i våra medier. Bomarsund är ett av våra allra intressantaste besöksmål, men samtidigt det mest eftersatta. Här finns just nu den största potentialen för en satsning.

Bomarsundssällskapet arbetar med att få till stånd ett levande besökscenter i Bomarsund. Det sker i samarbete med resenäringen. Näringslivet anser att det behövs ett besökscenter för att marknadsföra Bomarsund som turistmål oberoende av årstid och väder. Rederier och landbaserade turistföretag är beredda att inom en stiftelse ta ansvaret för driften av ett besökscenter medan själva byggandet ankommer på landskapet.

Ett besökscenter finns redan på papper. Landskapet ordnade 2005 en arkitekttävling och det vinnande förslaget detaljplanerades. För ca 4 miljoner euro (3 milj. 2011) får Bomarsund ett värdigt centrum med filmsal, 400 m² utställningsutrymme, cafeteria och (inte minst viktigt) de bekväma toaletter som i dag saknas i området. I besökscentret bör också den storslagna modellen över Bomarsund och Prästö inrymmas. Modellen visar hur området såg ut i mitten av 1800-talet. Modellen har byggts av ett antal entusiaster med stöd av medborgarinstitutet. I besökscentret finns också möjlighet att visa Ålands väg från krig till fred, demilitariseringen och utvecklingen mot 1900-talets självstyrelse och blomstring.

Besökscentret är en organisk del i den plan för Bomarsundsområdet som landskapsarkitekten Gretel Hemgård gjorde 2005–2007. I planen ingår intressanta vandringsleder, utsiktsplatser och informativ skyltning, som inkluderar hela det storslagna minnesmärket från Förstaden i väster till de imponerande begravningsplatserna på Prästö i öster. De EU-pengar som för närvarande satsas på digitalt material för presentation via smarttelefoner blir ett komplement till besökscentret. Ett modernt och attraktivt besökscenter leder till önskad säsongförlängning med möjlighet till åretruntverksamhet.

Finland har också lovat lyfta fram den åländska demilitariseringen tillsammans med landskapet. Ett levande besökscenter i Bomarsund skulle väcka uppmärksamhet internationellt. Redan nu besöks Bomarsund av många internationella grupper. Till dem hör landskapets officiella gäster som undantagslöst guidas på området. Också Fredsinstitutet har intresse av att utnyttja centret för sina aktiviteter.

Med ett besökscenter på plats i Bomarsund kan landskapet, Sunds kommun, företag och föreningar tillsammans lyfta fram Ålands kulturarv och utveckla turismen med kringeffekter för hela landskapet. Lämpligt vore att ett besökscenter kunde invigas under självstyrelsens jubileumsår 2022.

Bomarsundssällskapet r.f.

Styrelsen