DELA

Ett allkulturhus i gamla Övernäs skola

Övernäs skolas om- och tillbyggnad ska enligt stadsfullmäktiges beslut förverkligas åren 2012 till 2013. Mariehamns socialdemokrater oroar sig för att projektet inte kommer att genomföras enligt den fastslagna tidtabellen och enligt det framtagna förslag ”Ströget” som ligger till grund för de föreliggande kostnadsberäkningarna. Förslaget utgår från att Övernäs skola, som nu är en 1-9 skola, ska vara samlad i ett och samma skolhus.
För oss socialdemokrater och tydligen för lärarkollegiet vid Övernäs skola och uppenbarligen också för skolnämnden i Mariehamn är detta prioritering nummer ett. Oron kommer sig av att stadsstyrelsen och stadsledningen vill utreda möjligheterna att ha kvar en del klassrum i den gamla högstadiebyggnaden samt pröva om Medis verksamhet kan flyttas dit. Dessutom har Ålands omsorgsförbund visat intresse för byggnaden för något man kallar ”verksamhets-galleria”. Därutöver behöver budo- och judoverksamheten andra utrymmen när deras nuvarande utrymmen i gamla simhallen tas i bruk av skolan. Det ligger nära till hands att flytta den verksamheten till gamla högstadieskolan

När alla dessa intressen ska samsas är det risk för att hela projektet försenas. Vi vill därför påskynda projekteringen av skolans utrymmen enligt ursprungligt koncept och sedan fortsätta diskutera gamla högstadieskolans användning. I mer än 14 år har lärare, personal och elever väntat på att få en ny och bättre skola. Nu är det dags att prioritera skolan. Från början var högstadiet tänkt att vara en tillfällig lösning. Om man nu vill förlänga denna tillfällighet är det ett nytt projekt. Vem ska nyttja lokaliteterna? Vad kommer det att kosta att renovera gamla högstadiet ? Underhållskostnaderna beror givetvis på vilken eller vilka verksamheter som ska finnas i högstadiets utrymmen i framtiden.

Mariehamns socialdemokrater vill gärna att man överväger att göra skolan blir allkulturhus för föreningar av olika slag. De föreningar som finns i Bergsskyddet kunde erbjudas utrymmen i gamla högstadieskolan, judo- och budoklubbben likaså.
Behovet att replokaler för unga band är stort. Här finns möjligheter.
Dunderflickornas behov av dansutrymmen är också ett alternativ. Ålands bild- och formskola vill kanske närmare centrum in i skolområdet. Detta är bara tankar och förslag. Det frivilliga arbetet i föreningar fäster Mariehamns socialdemokrater mycket vikt vid.

Med bra utrymmen kan många frivilligorganisationer samordna sina verksamheter samt utveckla sina verksamheter och göra stora samhällsinsatser. Vi vill utreda intresset och möjligheterna att göra gamla Övernäs högstadieskola till ett allkulturhus och samla många kreativa frivilliga under samma tak. En miljö och en fristad för alla som har behov av att skapa kultur och vara tillsammans. Samhällsekonomiskt en investering som ger mångfalt tillbaka i form av socialkapital och nyskapande verksamheter.
Mariehamn 18.5.2011
Ulla Andersson (S)
Hillevi Ahlbeck (S)
Christian Beijar (S)
Ann Eriksson (S)
Kalle Fogelström (S)
Igge Holmberg (S)
Harry Karlsson (S)
Sara Kemetter (S)
Barbro Sundback (S)
Linda Söderström (S)