DELA

Ett Åland för alla

Vi vill ännu en gång påminna om vikten att ha ett fungerande jordbruk. De senaste åren har de åländska bönderna drabbats oskäligt hårt med nedskärning inom avbyteriet, hot om privatisering, låsta investeringsstöd, minskade resurser på försöksstationen, och nedläggande av naturbruksskolan. Samt den psykiska biten, osäkerheten om framtiden och att bönder väldigt långt har varit en spottkopp både i folkmun, i lagtinget och i tidningarna.
Vi vill på nytt lyfta fram att jordbruket på Åland behövs och jordbruket har inte råd med flera nedskärningar. Redan nu har vi ett avbytarsystem på Åland som är sämre än i Finland. Politikerna behöver våga och vilja satsa på de produktiva bönderna på Åland. Attityden mot bönder bör ändras, vi är inte tärande för Åland utan närande.

Utan jordbruk på Åland och betande djur skulle vi inte ha kvar det underbara åländska landskapet. Vårdandet av detta kräver engagemang, aktivt producerande bönder och betande djur. Åland är inte gjort att enbart ha jätte stora jordbruksenheten. Tack vare familjejordbruket finns de öppna landskapen och betande djuren som håller hela Åland öppet. Jordbruket är viktigt för Turism Åland.
En bonde kan inte jämföras med en vanlig företagare. Bland annat för att djur behöver tillsyn varje dag och vi har inte rätt att bestämma våra produktpriser själva. Djuren går inte att lämna utan behöver skötsel varje dag. Mjölkkorna mjölkas 2ggr per dag, sju dagars vecka. Timpengen för en jordbrukare är ca 3,80 euro och då är jordbruksstöden inräknade, så det säger sej själv att det inte är lätt att anställa någon.

Det är ingen självklarhet att det finns bönder kvar, vi kan också sluta med vårat jobb när det inte går att driva jordbruket mera. De djurgårdar som stängs öppnas sällan på nytt. Men då har Åland inte längre det vackra landskapet kvar och alla fina råvaror som vi har idag. Öppna landskap går inte att importera. Det är underbart när folk utifrån tycker att våra produkter är fantastiska och en sann skatt för matlagningen. När skall vi ålänningar lära oss att uppskatta de underbara rena närproducerade produkterna?
Man bör tänka på att jordbrukets kringeffekter ger ca 1200-1400 jobb på Åland. För att ett samhälla skall fungera behövs alla! Och grundförutsättningarna för allt liv är föda. Så var då uppmärksamma på detta fina som produceras på Åland och värna om det. Frisk mat är ingen självklarhet idag.
Yvonne Mattsson och Hannah Nordberg