DELA

Ett 40-faldigt tack!

Det är en stor sak att ge sin röst till någon i ett demokratiskt val. 40 väljare som gav sin röst åt mig i lagtingsvalet. Stort tack för ert förtroende!

Jag fortsätter att arbeta politiskt med mina frågor även i fortsättningen i sociademokraterna som hållit sin linje och modigt arbetat med de reformer som är nödvändiga för en bra utveckling för Åland.

Kommunreformen och reformeringen av skärgårdstrafiken blir det nu upp till valets segrare, Åländsk center, att föra vidare.

Hoppas att ni, tillsammans med resten av lagtingets partier, finner goda lösningar för välfärden, särskilt äldrevården, jämställdheten, klimat- och miljöfrågorna, näringslivets hållbara utveckling, kommunstrukturen, skärgårdstrafiken och utvecklingen av autonomin och skyddet av det svenska språket.

Det är ingen liten utmaning, men möjligheterna finns.

Socialdemokraternas tre starka ledamöter i lagtinget ser säkert till att påpeka när kursen läggs fel. Det är oppositionens roll och det sker sakligt och med respekt. Det är jag övertygad om.

ULF WEMAN (S)