DELA

Estetiskt och billigast på lång sikt

Angående Pommern. Mycket har nyligen handlat som Pommern och fartygets bevarande på ett tryggt sätt. Plötsligt framtonar en lösning som kanske vore lämplig, estetisk och billigast på lång sikt som en kompromiss till alla fina framförda förslag!

Hur har man gjort med många gamla fartyg och lyckats mycket bra?

Om man för ett ögonblick lämnar tanken med dockor eller att byta ut alla bottenplåtar och allt under vattenlinjen finns ju följande lösning, som jag önskar att experterna och andra skall kommentera:

1. Bogsera fartyget till ett varv.

2. Torka upp skrovet, bestyrk botten utvändigt med harts, klistra på lämpligt lager med glasfiber indränkt i harts (standardteknik) upp till lite över vattenlinjen.

3. Putsa rent från den inre sidan av lastrummet allt löst material och pensla ytan med lämplig mängd genomskinlig harts så att alla originalstrukturer klart framträder som tidigare.

Resultatet är då en flytande ”evigt” bevarad farkost på den nuvarande ursprungliga platsen.

Jag tror personligen och många med mig att den plan skulle kunna förverkligas av till exempel skeppsbyggnadsingenjör Jan Grönstrand, sjökapten Henry Höglund, ingenjör Jerker Örjans glasfiberspecialist och fartygsbyggaren Erik Österlund samt den erfarna seniorpolitiken Roger Jansson. Månne den ovan beskrivna räddningsmetoden även ekonomiskt vore den bästa lösningen.

Henrik Appelqvist