DELA

Ersätt marmorn med trä från Alfrida

Lagtingsbyggnaden har sedan februari 2018 varit avspärrad på grund av att marmorplattorna är uttjänta och riskerar att ramla ner. Mig veterligen har ingen plan ännu presenterats för hur fasaden skall åtgärdas. Lagtingsbyggnaden är själva kärnan i självstyrelsen då det härifrån som den lagstiftande makten utgår. Trots detta ser fasaden ut att förbli i uselt skick över ännu en turistsäsong vilket måste ses som ett misslyckande.

Samtidigt har ett gyllene tillfälle uppenbarat sig. Ta chansen nu när det finns ett överskott av virke i god kvalité att ersätta den förlegade och tråkiga marmorfasaden mot en ny fasad helt i trä från Alfrida. En lagtingsbyggnad helt i trä skulle vara en symbolisk handling som går väl ihop med Ålands övergripande hållbarhetsagenda. Det skulle även hjälpa till att ytterligare marknadsföra Åland som destination. En fasad i trä skulle dessutom hjälpa till att förändra attityden till hållbart byggande och stadsbilden skulle präglas av att ha en byggnad av den omfattningen med träfasad.

Det är den offentliga sektorn som skall vara föregångare i hållbarhetsarbetet och vara det goda exemplet som övriga aktörer sedan kan ta efter. Ett dylikt agerande i kombination med incitament till förändring är hur vi skapar ett hållbart samhälle på sikt.

CHRISTIAN WIKSTRÖM

PARTISEKRETERARE OBUNDEN SAMLING