DELA

Erlands överbudspolitik och fastighetsskatten

Olof Erland (lib) har i likhet med chefredaktör Niklas Lampi inte riktigt klart för sig vad socialdemokraterna har för uppfattning om fastighetsskatten och därför är ett klargörande på sin plats.
I Mariehamns stad utreddes frågan om förhöjd fastighetsskatt under förra mandatperioden. Socialdemokraterna ansåg att en höjning skulle slå negativt mot ensamstående och äldre personer, många av dem äldre kvinnor med små pensioner, som bor i egnahemshus. Pensionen ska räcka till mycket, så en ytterligare en belastning ville vi inte påföra dem.
Det förs i dagsläget ingående diskussioner om stadens framtida ekonomi, vilket är bra även om Mariehamn har en god ekonomi och en stabil skattebas. Först och främst jobbar vi aktivt för en fortsatt inflyttning av människor och företag och för att dem som redan bor och verkar i staden ska välja att stanna. Ju fler skattebetalare vi är, desto starkare är vi för att skapa och utveckla den gemensamma sektorns service och tjänster.

I den kommun där Olof Erland däremot bor och verkar, Finström, har man tagit ut maximal fastighetsskatt för fastboende. I fallet Finström har vi fått en verklig uppvisning i skatte- och bidragsfinansierad överbudspolitik.
Finström som är en kommun med alla förutsättningar att klara sig bra; bra läge mitt på Åland, inflyttning och många företag. Trots det har man bland de högsta skatteörena på Åland och stora skulder att reda upp.
Orsakerna är sviterna efter en illa skött kommunalpolitik med alltför stora investeringar i simhallar, anläggningar och vandrarhem. En skatte, bidrags- och lånefinansierad överbudspolitik – ledd och påhejad av liberalen Olof Erland och hans gelikar.
Camilla Gunell (S)