DELA

Erlands debattstil

Bästa Olof Erland!
I din senaste insändare rörande sjöfartspolitiken bekräftar du ännu en gång din speciella debattstil. Från att tidigare på fullt allvar ha hävdat att ett åländsk övertagande av beskattningen skulle leda till en åländsk kostnad för sjöfartsstödet om 90 miljoner (den riktiga siffran är ungefär en tiondel så stor), så har du nu övergått till att föreslå för folk att starta nya rederier!

En välvillig tolkning av detta är att du insett att ett åländskt övertagande av ansvaret för sjöfartspolitiken kommer att skapa bättre förutsättningar för branschen. Den finska sjöfartspolitik, som Åland hittills varit beroende av, har ju som bekant knappast medverkat till någon större nyetableringsaktivitet under de senaste 30 åren.
Den mindre välvilliga tolkningen skall jag av barmhärtighetsskäl inte gå närmare in på så här nära inpå det stundande valet.

Harry Jansson
Ålands Framtid