DELA

Ensidigt av Orre

Johan Orre har en ovanligt ensidig ledare i Nya Åland 17/11.

För det första är ledaren ensidig så till vida, att skribenten plockar ut en mening ur sitt sammanhang från en i övrigt saklig och bra intervju med mig i Nyan 13/11.

Jag citeras så här:

”Jo fler unga barnfamiljer som flyttar in, desto mer kostnader. Vi är en tillväxtkommun med högt tryck på skolor och dagis och en väldigt ung befolkning. Det kanske låter tokigt, men kommunen förlorar pengar i det här skedet.”

Att få det till att jag skulle vara mot en inflyttning till Jomala kommun är helt befängt. Jomala har haft och har en politik som stimulerar tillväxt och stadig inflyttning. Det skall vi fortsätta med och vi är oerhört glada att vi lyckats med den målsättningen.

Den ekonomiska verkligheten däremot är sådan att en medborgare kostar mer i början och i slutet av sin livsbana. Därför behövs det hela tiden en stadig inflyttning för att få medborgare över hela ålderssegmentet. För att slippa personliga påhopp om det vill jag vara tydlig med att understryka att alla medborgare oavsett ålder är lika viktiga i Jomala kommun.

För det andra är ledaren ensidig så till vida att enbart de borgerliga partiernas vallöften citeras och har tydligen enligt skribenten svikits. Jag har inte i en enda fullmäktigedebatt noterat att någon oavsett parti skulle ha talat mot de vallöften som återges i ledaren. Jomala har mycket bra service till sina medborgare och det skall vi fortsätta med. Min uppfattning är att samtliga partier är överens om det och vi har förmånen att ha en superduktig personal som gör ett verkligt bra jobb.

För det tredje är ledaren ensidig så tillvida att den verkar, i sin iver att framhålla det egna socialdemokratiska partiet, totalt missat något som heter covid-19. En pandemi som kommer att ha enormt negativ effekt på samhållsekonomin. Av den orsaken, kommer nog tyvärr många att få omvärdera sina vallöften. Vi är inte där ännu, men det är nu medan vi har lite ekonomisk styrfart som vi avgör hur framtidens offentliga service ser ut. Det är nu vi har möjligheter att effektivisera utan att effekterna blir oöverstigliga för vare sig servicemottagare eller personal.

Skjuter vi däremot allt på framtiden, kommer det att bli ett ödesdigert tvärstopp i samhällsekonomin som kan bli verkligt förödande för var och en av oss.

Jag skulle önska att alla ledarskribenter och politiker kunde och ville inse det.

ANDERS ERIKSSON

FULLMÄKTIGE ORDFÖRANDE

JOHAN ORRE SVARAR:
Anders Eriksson försöker ge mig en partipolitisk beteckning vilket förstås är ett sätt att förminska och avfärda min kritik. Jag kan försäkra Eriksson, och alla andra, om att jag – precis som alla mina kollegor – är partipolitiskt obunden.

Jag har inte missat coronapandemin och dess effekter, däremot så leder pandemin inte till ett minskat behov av skola, äldrevård och dagvård – det är heller inte nya utmaningar utan något man måste ha varit medveten om under en längre tid.