DELA

Ensidig rapportering om läget i Ukraina

Det ofattbara har hänt och nu är det krig i Europa igen. Hur kunde det ha kommit så långt? Enligt statsnära medier som även i denna fråga är eniga är det Putin som är den stora boven i det som händer nu i Ukraina. Så kan det också vara men jag ser mig tvungen att klargöra min åsikt i saken efter anklagelser jag har fått i olika sociala medier. Nämligen att jag inte tar tillräckligt avstånd från Putins agerande.

Så är inte fallet. Jag anser att krig inte kan vara den enda lösningen och alla involverade ska komma tillbaka till förhandlingsbordet. Min medkänsla hör till det ukrainska folket och alla som lider av krig överlag. Det jag kritiserar är den ensidiga rapporteringen/propaganda från mediernas håll. Jag anser att man måste få kunna belysa saken från olika sidor utan att bli kallad Putinvän, högerradikal, okunnig eller Russian Today hjärntvättad.

Under tiden då det ”kalla kriget” ägde rum var Natos motpol Warszawapakten som företrädde öststaterna och krafterna var någorlunda i balans. Efter murens fall i Tyskland och Sovjetunionens sönderfall ändrades det militäriska maktförhållandet då Warszawapakten kollapsade och Natos inflytande i världen kunde växa. Vi kunde se en utveckling då maktens statik förskjutas till västvärlden på Rysslands bekostnad då allt fler forna öststater anslut sig till Nato utan nämnvärda säkerhetsgarantier för Ryssland. Detta var fel och borde korrigeras efter Putins varning 2008.

Visst kunde Natomakterna med USA i spetsen annat att det är brandfarligt att ge möjligheten för medlemskap till Ukraina i Nato då Ryssland redan idag är omgiven av Natostater och gjorde det att landet kände sig hotat ännu mera?

Att Ukraina är stridsäpple i kampen mellan Rysslands och USA:s/Natos intressen har utan tvivel tunga konsekvenser för hela Europa och involverade makterna måste komma till en kompromiss. Om jag är rätt informerad gav Ryssland grönt ljus för Tysklands återförening efter murens fall men ville ha säkerhetsgarantier om att Nato inte utvidgas mera österut som sveks sedan. Dessutom lade USA:s utrikesminister James Baker 1990 fram ett förslag om att göra Tyskland till ett neutralt land. Jag är inte expert i frågan men jag tycker det låter intressant och man kanske kunde diskutera detta även i Ukrainas fall?

Jag hoppas att jag kunde klargöra att jag inte stöder Putins agerande (krig ska aldrig vara ett legitimt medel för att genomdriva ländernas intressen) utan mera vill att medierna belysa saken från alla involverade ståndpunkter och se även på Bidens agerande. Märkligt nog att vi vill bojkotta Ryssland på alla nivåer och stänger Nord Stream 2 (gaspipeline från Ryssland till Tyskland med en investitionsvolym av cirka 10 miljarder euro) på USA:s begäran däremot USA själv flitigt importerar gas från Ryssland. Detta är viktigt att veta tycker jag. Så historiens färger är inte svart eller vit utan gråa och allt seende och rapporterande på sak och ting ska vara perspektiviskt.

Så man kan inte lägga allt skuld på Putin utan även USA och Nato har misslyckats rejält i frågan enligt min personliga uppfattning.

RENÉ JANETZKO