Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Enklare för krögare med ny alkohollag

”Vad blir det för skillnad med den kommande alkohollagen?” frågade radion i en intervju förra veckan. Mitt svar var att kroggästen som beställer en öl eller ett glas vin knappast märker nån större skillnad, möjligen att krögaren är lite gladare. Förslaget till alkohollag innebär nämligen en rejält enklare vardag för krögaren, i och med att A- B- och C-rättigheterna avskaffas till förmån för ett allmänt alkoholtillstånd. Det blir mindre byråkratiskt att anordna servering i mötes- och festlokal (catering-servering), det blir enklare att anmäla serveringstider, enklare att rekrytera serveringspersonal då också 16-åringar, under direkt övervakning av ansvarig föreståndare, kan tränas in i yrket. Enportionsregeln slopas, likaså de närmast absurt detaljerade bestämmelserna för vilken sorts mat som ska tillredas för att kunna servera alkohol.

Avregleringarna är alltså långt de samma som intagits i den finländska lagen, med ett fåtal strängare bestämmelser på Åland: ÅMHM kan t.ex. begränsa servering om den sker i anslutning till vissa idrottsevenemang, i syfte att dra en tydlig rågräns mellan barn & unga och alkohol.

Som helhet betraktat är förslaget en kraftig avreglering som borde ingjuta framtidshopp i den åländska restaurangbranschen. Under kommande mandatperiod kommer vi att behöva flera avregleringar, för att ingjuta framtidstro i hela det åländska näringslivet: Plan- och bygglagen behöver revideras, näringsrätten måste moderniseras och den politiskt mest utmanande uppgiften kommer att vara att skapa en kvalificerad majoritet (2/3 av lagtinget) för en behövlig översyn av jordförvärvslagstiftningen.

Men finns det en vilja så finns det en väg!

WILLE VALVE (MSÅ)