DELA

Enkla lösningar på komplexa problem blir sällan bra

Nu har debatten om havsörnens inverkan på ejderstammen och framförallt ådfågeln blossat upp på riktigt och vågorna går stundvis höga.

Debatten är välkommen men än så länge handlar insändare och Facebook trådar mest om tyckande och konkreta fakta verkar saknas, i dom fall fakta lyfts fram så viftas det bort som propaganda eller som en partsinlaga.

I onsdagens Ålandstidning säger Mats Perämaa ”att ett offentligt diskussionstillfälle om örnens påverkan på faunan skulle vara intressantare än en debatt i lagtinget” och jag håller fullständigt med. Men vad konkret skall man diskutera vid ett sådant tillfälle?

Det saknas mig veterligen konkreta fakta och risken är att den som skriker högst och hörs mest och får sin vilja igenom. Med tanke på vilka resurser som de senaste åren lagts på att upprätthålla vårjakten och hur många högljudda jägare det finns ute i stugorna så har jag svårt att se hur havsörnen skulle få en rättvis prövning.

Vem har man tänkt att skall ställa sig framför den testosteronstinna krutdoftande pöbeln och agera djävulens (läs öronens) advokat? Nä, om eller när ärendet lyfts så behövs evidensbaserade fakta, inte en massa tyckande från det ena eller andra hållet.

Så till min egen ståndpunkt i frågan. Jag är en avdankad jägare som var ivrig fågelskytt när det begav sig men som byt ut hagelsprakan mot kameran. Jag är på riktigt en naturälskare och jag värnar om både ejdern och örnen och är övertygad om att det finns sätt att skydda dom båda.

Så lite fakta, ejderstammen minskar i hela Östersjön även i områden där det inte finns örn eller där det finns en betydligt svagare örnstamm än det finns hos oss. Orsaken till detta är bland annat enligt forskning att ejderns huvudsakliga födda musslor minskat rejält i hela Östersjön och att det i dom musslor som fortfarande finns uppmätts lägre halter D-vitamin vilket forskarna tror är en viktig orsak till minskningen av ejdern och dessutom tror man att ådfågeln drabbas hårdare då den även annars lever på marginalen i samband med häckningen. Man kan även konstatera att det längs den norska kusten finns gott om både havsörn och ejder och kan dessa två arter samexistera där så borde de kunna göra det även hos oss.

Att ta till enkla lösningar gällande komplexa problem blir sällan bra.

Att ens fundera på ett minskat skydd för örnen utan konkreta fakta som grund är helt förkastligt.

Må kunskap och det sunda förnuftet vissa vägen.

Conny Nylund