DELA

Enkelt att godkänna budgeten i Jomala

I tidningen Åland den 1.12.2021 kunde vi läsa att Jomala kommun budgeterat tre miljoner för att bygga ett nytt daghem i Möckelö Strand – mycket bra! Vidare stod också att läsa att kommunen år 2022 planerar att ordna fritidsaktiviteter för barn och unga, ledda av ungdomar. Inte nog med det, tanken här är att det skall vara kostnadsfritt att delta. Med andra ord skall alla barn som vill, kunna vara med oavsett socioekonomisk bakgrund samtidigt som kommunen erbjuder några äldre ungdomar sommarjobb för att hålla i aktiviteterna. Förhoppningen är att det här slår väl ut och att vi i framtiden kan ordna dessa sommaraktiviteter på olika platser inom kommunen. Detta för att även barn vars föräldrar inte kan skjutsa dem har möjlighet att delta åtminstone en av veckorna, men det får vi återkomma till när vi utvärderat detta vid ett senare skede.

Att såväl daghemmet i Möckelö Strand som sommaraktiviteterna nu blir av gläder mig något oerhört eftersom det här är saker jag som kommunpolitiker aktivt jobbat för i kommunen, det vill säga vara med och utarbeta och förverkliga en långsiktig plan för barnomsorgen i Jomala kommun samt ge barn och unga möjligheten till en aktiv livsstil oavsett socioekonomisk bakgrund. Barn och unga är vår framtid och för mig är det viktigt att vi satsar och ger dem de förutsättningar som behövs för en aktiv och frisk livsstil. Jag vill också rikta ett stort tack till kommunstyrelsen i Jomala i allmänhet och till de moderata representanterna i synnerhet som tagit med detta till budgeten för 2022, en budget som för övrigt kommer vara lätt att godkänna i fullmäktige.

ANDRÉ KARRING (MSÅ)