DELA

Enkel läsförståelse, Jerker Örjans

Genmäle till Jerker Örjans insändare i tidningen 21.6.2018.

Dagens nationella upphandlingsregler och särskilt EUs dito är inte bara för amatörer på upphandling invecklade och krävande, utan ger också professionella upphandlare ibland problem. Det som nu Jerker Örjans skriver om och vilseleder allmänheten med rör sig dock bara om vanlig läsförståelse.

Uttrycket i upphandlingen ”Alternativa anbud accepteras: Nej.” betyder att upphandlaren kräver RENA anbud, man får alltså inte ge flera (= alternativa) än ett anbud gällande samma delentreprenad/uppdrag.

Längre fram i handlingarna i stadens EU-upphandling 30.12.2016, finns tydliga texter om möjligheterna för alla anbudsgivare att inom angivna kvalitetskrav lämna anbud på en möjlig alternativ teknisk konstruktion på själva dockan.

I anbudsförfrågan punkt 1.1 anges således att entreprenören ska planera och bygga torrdockan. Det anges bland annat att ”projekteringen för Torrdockan ska vara färdigställd senast 4 veckor efter undertecknandet av entreprenadavtalet.” Anbudsförfrågan och dess bilagda entreprenadprogram är tydligt för den som kan läsa anbudshandlingar avseende att torrdockan projekteras av entreprenören medan alla övriga delar i entreprenaden ska utföras enligt beställarens ritningar.

Alltså erbjöd den andra EU-upphandlingen alla anbudsgivare möjlighet att föreslå och projektera från ursprungskonstruktionen avvikande lösningar för torrdockans del.

ROGER JANSSON

DEN TIDIGARE STADSKOMMITTÉNS ORDFÖRANDE