DELA

Enkät i parken

I fredags kväll anordnade Ålands politiska partier tillsammans en politisk diskussion i Badhusparken. Evenemanget kallades Palaver i Parken. Frisinnad samverkan gjorde en liten enkät som 51 av de cirka 100 deltagarna valde att svara på. Nedan finns en kort sammanfattning av resultatet. Resultatet är inte vetenskapligt belagt utan en enkel politisk pejling bland besökarna.

1.Vilket parti skulle du rösta på om det var val idag?
Frisinnad samverkan fick 14 röster, liberalerna 12, centern 9 och Ålands framtid 9.

2. Vilken regering (med minst 15 mandat) vore bäst för Åland idag?
De flesta ville att partierna c, fs och ob skulle ingå regeringen

3. Vad är Ålands största problem idag?
De flesta svarade att ekonomin var Ålands största problem. Knarket kom på andra plats.

4. Hur många kommuner borde det finnas på Åland?
De flesta svarade att Åland borde ha tre kommuner (staden, landsbygden och skärgården). Alternativet med 16 kommuner fick näst mest med röster.

5. Vad borde Åland spara in på i krisen?
De flesta svarade at man skulle spara in på antalet anställda. Inbesparingar i skärgårdstrafiken fick näst mest röster.

6. Skatterna borde vara:
Hela 27 stycken svarade att skatterna skulle vara ungefär som idag

7. Borde Åland ha egen beskattning?
Hela 30 svarade att Åland borde ha egen beskattning, 13 svarade nej på frågan.
Sammanställt av
Anthonio Salminen
30/8 2009.