DELA

Enig med pensionärerna

Stort tack till Mariehamns pensionärsförening r.f! Ert ställningstagande för stadens kollektivtrafik kom i grevens tid.

Sedan februari i år har en kollektivtrafikkommitté, politiskt tillsatt av stadsstyrelsen, arbetat för att granska vår stadsbuss och eventuella alternativ. Uppdraget gäller att rationalisera och förbilliga trafiken samt utreda dess huvudsakliga syfte och inriktning. Som tilläggsuppdrag gavs just att se möjligheterna till så kallad servicetrafik. Med servicetrafik menas kollektivtrafik som är anpassad med lättare specialfordon och hjälppersonal till äldre eller funktionshindrade invånare. Pensionärsföreningens insändare kan antecknas av kommittén som direkt utlåtande.

Kommittén har arbetat flitigt med två möten varje månad och ska nu till slutet av september ge sin slutrapport till stadsstyrelsen. Vi har studerat mängder av tidigare gjorda utredningar. Vi har hört socialförvaltningen, bussbolagen, stadens tekniska sektorn, fått ställningstagande av ÅHS-utredaren för förebyggande hembesök samt deltagit i Kollektivtrafikdagen 2011 i Stockholm och gjort studiebesök till Stadsbussarna AB i Gävle.
Kommittén har även verkställt en enkät via stadens hemtjänst samt hos besökare på Röda Korsgården, Folkhälsans aktivitetshus och bland besökare och patienter på Centralsjukhuset. Slutrapportens analyser och förslag formuleras slutgiltig under närmaste veckorna och i samband med överlåtandet till stadsstyrelsen har vi planerat att arrangera en presskonferens för att offentliggöra rapporten. Sedan följer säkert en snabb remissrunda för att ärendet kan avgöras i samband med stadsfullmäktiges budgetbehandling och -beslut.

Angående pensionärsföreningens syn på servicetrafikens stora betydelse för äldre eller funktionshindrade individens välmående och hälsa samt fördel jämfört med direkta vårdkostnader, är kommitténs medlemmar samstämmiga och eniga.
Rauli Lehtinen (lib)
ordförande i kollektivtrafikkommittén,
Mariehamns Stad