DELA

Enhetslån bäst för hyresbostäder

Olof Erland och Mats Perämaa argumenterar i en insändare att det är fel att dränera pensionsfonden på pengar till hyresbostäder. Tanken är inte att använda hela pensionsfonden till byggande utan att utreda om det är möjligt att använda en del av den. Med den aktuella bostadsbristen är allt byggande välkommet.
I den av regeringen tillsatta arbetsgruppen för bostadsfrågor var socialdemokraterna och centern rörande eniga om att enhetslånen fortsättningsvis skall användas i hyresbostadsbyggandet. (fs) är däremot helt emot dem. Att bygga med medel ur pensionsfonden är deras hjärtefråga. Huruvida det är lönsamt för pensionsfonden att avsätta medel för byggandet av hyresbostäder är sist och slutligen en fråga för pensionsfonden att ta ställning till.

Personligen tror jag att avkastningskravet kommer att försvåra för pensionsfonden att bygga vanliga hyresbostäder. När vi presenterade vår slutrapport till regeringen avslutade jag med att poängtera att vi i byggandet av hyresbostäder måste tänka på vilka vi bygger åt och vad de kan betala i hyra.
Men i den diskussionen verkar (fs) vara av den inställningen att har man inte råd med hyran så är det väl bara jobba mera. En inställning som jag ser som mycket verklighetsfrämmande. Äldre pensionerade kvinnor kan inte ge sig tillbaka ut i arbetslivet för att kunna betala hyran. Lågavlönade ensamförsörjare ska inte vara tvungna ta ett andra jobb för att kunna betala hyran. Och personer med svåra funktionshinder som gör att de ej är arbetsföra kan bevisligen inte arbeta.

Med de byggnadskostnader vi har i dag är enhetslån det enda realistiska. För även de med goda inkomster ser det knappast som ändamålsenligt att betala en betydligt högre hyra än vad ränta, amortering och bolagshyra skulle vara i en aktielägenhet.

Eva Ringwall (s)