DELA

Enhälligt om infoblad

Rättelse gällande omröstning i Jomala kommunfullmäktige

Kjell Ekström ondgör sig i en insändare (20.12.2010) över omröstningen i Jomala kommunfullmäktige gällande infobladet. Beskrivningen av omröstningen är dock felaktig. Alla var överens om att infobladet skulle återinföras. Omröstningen gällde huruvida biblioteks- och kulturnämndens anslag skulle höjas för ändamålet. I denna fråga gjordes olika bedömningar och det var denna fråga som det skedde en omröstning om.

Det är således inte möjligt att, såsom Kjell Ekström gör, dela upp kommunfullmäktige i två grupper utifrån frågan om infobladet. Återinförandet av infobladet var ett enhälligt beslut av kommunfullmäktige.
Carolina Sandell
Vik. kommundirektör