DELA

Engångsgrus?

Man blir alltid lika förvånad när man ser Mariehamns stad utföra arbeten i egen regi. Det senaste är nu förnyandet av ledningar i Storagatan samt Strandgatan. Man möts av en enorm maskinpark bestående av grävmaskiner, lastbilar, hjullastare m m. Arbetsområdet är allt för litet för att exempelvis två stycken grävmaskiner skall ha kontinuerligt jobb och detsamma gäller lastbilarna.

En annan sak som man alltid funderar på är varför befintligt grus, som finns i dikena, alltid körs bort och ersätts med nytt grus? Inte kan det väl vara så att staden använder någon form av engångsgrus? Man skulle tycka att någon inom staden skulle fundera på sådana saker eftersom man säkert kan spara en hel del pengar vid återanvändning och slippa en massa transporter med mera.

Mariehamns stad har ju ställt upp miljömål som skall uppfyllas. Jag tror inte att stadens arbeten i egen regi, med en massa maskiner och engångsgrus, kan få höga poäng när det gäller miljön.

Det verkar också som om staden fått grus i maskineriet vad gäller upphandlingar…. Tyvärr verkar det inte vara engångsgrus.

Sten-Åke Häggblom