DELA

Engagerad miljöminister

Vi vill ge en eloge åt miljöminister Katrin Sjögren som i ett tidigt stadium kom ut till Stornäset och insåg hur fel det var att anlägga en golfbana där. Vi tror också att de flesta som kämpat för att bevara naturmiljö-områden under den här mandatperioden håller med om att minister Sjögren är både lyhörd, kunnig och engagerad i miljöfrågor, detta trots att hon även har hälso- och sjukvårdsärenden på sitt bord.

Stornäset är mycket betydelsefullt och blir med all säkerhet ännu betydelsefullare i framtiden för att området med sin strandremsa och skog är landskapsägt och lättillgängligt för den stora allmänheten. Biodiversiteten (mångfalden),som är livsviktig för vår planet, får inte förstöras på Stornäset för snöd vinnings skull! Oberoende av vem som sitter i nästa regering.
Stornäsets vänner