DELA

Endast stora stöds

Det går knappast en dag utan nyheter som har med vårt energibehov att göra. Debaclet med Sverigekabeln, som varit bortkopplad, stämmer till eftertanke. En stor del av våra månatliga elräkningar är pengar som går direkt till elproducenterna i Sverige och Finland. Vore det inte sen också bättre att producera elen hemma och låta dessa pengar arbeta på Åland?
Steg tas faktiskt i den riktningen. Ett tas i lagtinget där lag nu skall stiftas om stöd till existerande och ny åländsk vindkraft. Ett annat skrev tidningarna om för en dryg vecka sedan: Ålands Elandelslag välkomnar små ägare av solpaneler att koppla upp sig till nätet och sälja sitt överskott. Goda nyheter båda två.

Debaclet med Sverigekabeln visar att storskaliga energilösningar är känsliga för störningar. Vår elförsörjning hänger bokstavligt talat på en tråd, i framtiden på två. Också därför är det bättre att producera elen hemma och att göra det på många ställen. Europa (men inte i Finland) satsar på småskalig energiproduktion för att minska riskerna och beroendet av fossila bränslen. Metoderna är flera.
Inmatningstariffer för förnyelsebar energi är en. Elproducenten garanteras ett på förhand bestämt pris för den energi som matas in i nätet, oberoende av marknadspriset på el. Tyskland praktiserar en fördelaktigare inmatningstariff för små producenter än för stora. Då blir det lättare att ”räkna hem” solpanelerna på taket eller det privata vindkraftverket.

Åland är det tvärtom. Den lag som nu skall tas gynnar de stora vindkraftsproducenterna men exkluderar de små genom att ange minimum storlek på anläggningar som kommer i åtnjutande av stöd. Producenterna av sol-el är inte alls inkluderade. Är detta ändamålsenligt? Är det rättvis lagstiftning? Ingen debatt har förts om detta och landskapsregeringen har inte offentligt motiverat denna aspekt av sitt lagförslag.
De enda som protesterat är de som vill anlägga mindre vindkraftsanläggningar i Brändö. De har även vänt sig till justitiekanslern i frågan, men någon debatt har inte uppstått. Varför? Är det inte förenligt med transparent lagstiftning att allmänheten skall kunna följa med processerna?
Jerker Örjans