DELA

Enbart överläkare hos ÅHS

Föreställ dig att alla enhetschefer och byråchefer i Självstyrelsegården ombildas till avdelningschefer. Eller att kommissarierna, överkonstaplarna m.fl. vid polisen alla blir överkommissarier. För att gagna rekryteringen!

Detta är i alla fall vad man gör inom ÅHS. Inom t.ex. specialsjukvården har det funnits följande hackordning, börjande uppifrån: överläkare (öl) och biträdande överläkare (böl), specialläkare och avdelningsläkare, assistentläkare samt medicine studerande. För 3-4 år sedan började man att ombilda avdelningsläkartjänster till biträdande överläkare. Den sista torde ha ombildats ganska nyligen.
Något organisatoriskt behov har mig veterligen inte kunnat påvisas som grund för åtgärden. Men lönen steg. BÖL avlönas enligt ett högre löneintervall än avdelningsläkarna. Många reagerade redan då stark, men i offentligheten be-rördes saken inte desto mera vad jag kan minnas.

Nu tar man följande steg: Böl-tjänsterna ska alla bli öl dito. Man pratar om ”titlar” som ska göra jobben mera eftertraktade. Efter detta kommer specialsjukvården, om jag har räknat rätt, att ha 35 överläkare, 0 specialläkare/avdelningsläkare, 0 assistentläkare. En motsvarande omvandling av böl:ar ska göras inom primärvården.
Visst har ÅHS givits egna befogenheter att inrätta och dra in tjänster. Men inte för att planmässigt höja (en viss personalgrupps) löner! Dessutom sker det med andra pengar än de i tjänstekollektivavtal reserverade och av lagtinget godkända medlen för grop- och jämställdhetsjusteringar.
Så här får det inte gå till!

Jörgen Erlund