DELA

Enad front mot yttre hot

Världen står inför en mycket allvarlig lågkonjunktur, vi har en sällan skådad finansmarknadskris och ingen – absolut ingen – kan säga hur det kommer att gå. Då behövs ett stabilt och lugnt ledarskap.
Ålands konjunkturförändringar ligger historiskt lite senare i fas och svänger lite mindre. Vi vet att våra banker är starka i internationell jämförelse, kom ihåg att Ålandsbanken klarade sig helt utan statligt stöd under krisen för 15 år sedan. Vi har en unikt låg arbetslöshet att utgå ifrån. Det här kan vi utnyttja. Vi får helt enkelt mer tid på oss att utvärdera situationen och fatta kloka beslut.

Det viktigaste nu är att våra politiska partier, som säkert alla inser magnituden av krisen, jobbar ihop och tar ansvar för att minimera skadeverkningarna för Åland.
I klartext betyder det att regeringspartierna fokuserar på rätt frågor och lägger en ansvarsfull budget samt att oppositionen inte utnyttjar småsaker för att spräcka regeringen. I stället ska vi ha god kontakt mellan regering och oppositionspartierna och tillsammans med näringslivet bilda en enad front mot yttre hot. Det vinner alla på i längden.
Kloka investeringar i lågkonjunktur ger utväxling i följande högkonjunktur!

Tobben Eliasson, lt-ledamot (c)