DELA

Ena Åland – slå ihop kommunerna

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge ?
Har länge funderat på att ”lägga mig i” kommunreformsdebatten och nu känns det som rätt tidpunkt för det.
Jag har varit bosatt på Åland i cirka 30 år och upphör aldrig att förvånas över det fenomen att vi här har 16 kommuner.
När jag flyttade hit sa man att det bara var en tidsfråga innan en kommunsammanslagning skulle genomföras. I princip har ingenting hänt på 30 år – det är skrämmande. Man talar i kommunerna om att samarbeta över kommungränserna men ärligt talat har jag inte märkt av något större samarbete. Detta så kallade samarbete räcker i alla fall inte till på långa när.

Det finns mycket som kan framläggas som positivt med att slå ihop kommunerna och då är det inte enbart den ekonomiska biten jag talar om. Nej vi har faktiskt möjligheten att ena ca 27.000 invånare som tillsammans kan känna en identitet och tillhörighet till sitt lands! kap och inte som nu ett splittrat folk som ska känna samhörighet enbart till sin kommun och dess invånare.
Ensam är aldrig stark – tillsammans uträttar vi mycket mer. Det är ända sättet att se till att Ab Åland klarar konkurrensen i omvärlden och förhoppningsvis också går med vinst !!

Jag har sedan barnsben hört om hur unikt Åland är och det ligger säkert någonting i det, men Åland lever inte på att vara unikt det finns så många andra ställen som är minst lika unika som Åland även om den röda graniten är sällsynt.
Låt oss inte framstå som unika i andras ögon vad gäller omöjligheten att vara överens och ena vårt Åland.
Förväntansfull invandrare