DELA

En välfungerande grundskola en livsnerv

Roger Nordlund noterar att PwC-rapporten om kommunstrukturen konstaterar att det finns störst möjlighet till effektivisering inom förvaltning och grundskolor. Nordlund ställer frågan om det är Liberalernas politik att spara på grundskolorna.

Grundskolan är en livsnerv i vårt samhälle. Den står för framtidstro, utveckling och är den institution som bäst kan ge våra barn jämlika levnadsvillkor. Nordlund tar upp avstånd till skolan som den viktigaste parametern när det gäller skolan.

Det är självklart viktigt att närservice som barnomsorg, skola och äldreomsorg finns där människorna finns. Men det är inte skolbyggnader som är det viktigaste utan själva innehållet.

Det är centralt att framtidens kommuner är ekonomiskt bärkraftiga för att kunna tillhandahålla en bra grundskola som har möjlighet att ge en god grundutbildning, ge stöd och ha kompetens när det gäller barn med speciella behov samt vara en attraktiv arbetsplats för lärare och övrig personal. Liberalerna prioriterar skolan.

Just nu revideras och moderniseras vår grundskolelag. Dessutom pågår ett projekt om digitaliseringens möjligheter för skolan, inte minst viktigt för landsbygd och skärgård. Det PwC-rapporten nämner först är förvaltning och administration.

Låt oss börja med det.

Katrin Sjögren

ordförande för liberalerna