DELA

En ungdomspolis behövs

Det har skrivits en del om polisens resurser och att resurserna måste ökas. Jag sitter med i Ålands polismyndighets styrelse och där har vi en längre tid sett att polisen behöver få mer resurser till framför allt för grundbemanningen men även satsningen på barn- och med ungdomspolisverksamheten.

Till 2015 ökade landskapsregeringen budgeten för polisens personalkostnader, och från en majoritet i polisstyrelsen finns nu ett förslag att höja budgeten för personalkostnaderna med ytterligare 177 300 euro inför 2016. Det är endast Ålands framtids representant i styrelsen som motsatt sig en ökning av personalkostnaderna.

Jag vill trygga och vidareutveckla ungdomspolisverksamheten. Vi behöver också stärka upp grundbemanningen för den operativa fältverksamheten.

Jag upplever att det finns en samsyn från de flesta partier i polisstyrelsen kring samma prioriteringar som jag lyfter fram.

Göte Winé (S)