DELA

En ungdomshälsa för alla

Det är viktigt att satsa på den förebyggande vården i alla åldersgrupper. Med bakgrund av att vi vet att barn och ungdomar mår allt sämre så anser även jag att vi skulle behöva en lågtröskelverksamhet, en ”Ungdomshälsa” som är tillgänglig för alla! Till studerandehälsan får de ungdomar som studerar besöka, men de som är arbetslösa, har studieuppehåll eller avbryter sina studier har ingenstans att vända sig med sina frågor och bekymmer.

En sådan här verksamhet utformas bäst i samarbete med den personal som nu arbetar med ungdomar, samt med ungdomarna själva, som vet hur och var en ungdomshälsa skulle organiseras för att fungera optimalt för att bäst nå sitt syfte; att våra ungdomar ska må bättre och inte falla mellan några stolar alls. Det handlar om social hållbarhet.

Vi har en väl fungerande preventivmedels mottagning, som mest besöks av tjejer, men placeringen på sjukhuset kan ibland upplevas som att mottagningen är svårtillgänglig. En Ungdomshälsa inkluderar killar och är en lågtröskelverksamhet som ungdomar kan besöka, men även dit de kan ringa men kanske även chatta eller kanske få kontakt på andra sätt. Det kan vara dags att ge möjlighet till videomöten, vi behöver iallafall bli bättre på att ta tillvara digital teknik, jag kan nämna att en stad i Sverige har en app med en ungdomsmottagning i!

Små frågor blir stora om vi inte hanterar dem i tid, vilket man gör på en Ungdomshälsa. Det kan vara frågor om mobbning, relationer, könssjukdomar, droger, spelande, psykisk hälsa, oro för en annan person, akut p-piller, HBTQ frågor eller livsstilsfrågor. Givetvis kan personalen där skriva remiss, och hänvisa vidare. Det finns många innovativa lösningar inom hälsoområdet som vi behöver bli bättre på att ta vara på. Framför allt behöver vi ha en gemensam plan för att vända den negativa utvecklingen, och istället investera i hälsa.

För bästa möjliga resultat arbetar flera olika personalkategorier tillsammans med ungdomarnas bästa som mål, och i nära samarbete med andra aktörer. Specialsjukvården kunde vara en medaktör, missbrukarvården också. Jag vill att våra ungdomar ska må bra, för deras egen skull, men även för samhällets. Kommer vi med insatser först när allvarliga problem har uppstått och om ungdomar mår dåligt så har vi misslyckats. Att agera i tid sparar pengar.

PERNILLA SÖDERLUND (LIB)