DELA

En ungdomsgård är inte lösningen

Varken en ungdomsgård eller att försöka sysselsätta ungdomar är lösningen på de problem som är i Godby just nu. Ungdomarnas sätt att bete sig är på ett plan ganska normalt. De använder den arena som lämnats öppen, en arena där man kan träffa kompisar, lära känna nya och ta några om än okunstruktiva och vissa fall direkt destruktiva ”vuxenpoäng”.

Visst det behövs en mötesplats, men i grunden behövs ett helt nytt förhållningssätt till ungdomar, än det vuxenvärlden och offentligheten har idag. Jag menar att vi inte längre kan se unga som att de står på tillväxt, vi måste lägga resurserna på att främja ungas delaktighet och egna initiativ.

Det krävs att vuxenvärlden slutar se på unga som tomma boxar som ska fyllas eller individer som ska avledas från att göra dåliga saker. Ungdomsarbete ska inte handla om att sysselsätta, utan om att coacha unga i deras utveckling tillsammans med andra, de ska inspirera, engagera och ge dem hopp. Ett sådant förhållningssätt och en sådan verksamhet ger mer välmående unga och skapar bättre förutsättningar för dem att vara aktiva medborgare nu och i framtiden.

Då kan man inte som man ofta gör, skaffa en lokal och ge uppdraget till en ensam ledare ofta utan utbildning och stöd som förväntas göra det omöjliga.

Mina erfarenheter från att ha arbetat tillsammans med unga är att de är kompetenta, men att samhället inte ger dem utrymme att verka på arenor där de kan vara med och ta ansvar, fatta beslut och bidra till en positiv utveckling av samhället.

När de inte sker så försöker de att vara vuxna på de arenor som de har tillgång till och som oftast inte är uppbyggliga. De kan handla om att dricka alkohol tidigt, begå små brott, försöka gestalta vuxenhet genom klädsel, smink och attribut men även genom självdestruktivitet för att bli synliga.

Genom bland annat mitt arbete tillsammans med ungdomar i SKUNK – intresseorganisationen för ungdomar i skärgården, har jag lärt mig att fritidsverksamhet ska vara som en cirkus där man kan skapa innovativa, gemenskapsfrämjande, lärande och spännande aktiviteter men det kräver goda förutsättningar för de som ska göra jobbet.

Det kräver att politiker tillför tillräckliga resurser så att de finns ungdomsarbetare som har förutsättningar:

• Att synliggör ungdomars idéer, tankar.

• Att möta där unga de är, följa dem och har tillit till dem.

• Att vara tydliga och informativa om verksamhetens förutsättningar och möjligheter.

• Att skapa fungerande strukturer och trygghet.

• Att skapa en verksamhet som är förutsägbar och har en viss regelbundenhet.

• Att arbeta med utgångspunkt från de positiva, så att de kan ta tillvara allas talanger och förmågor.

• Att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för nya idéer.

• Att skapa möjligheter för nya erfarenheter, kontakter och kontaktytor.

• Att främja kommunikation och goda relationer mellan ungdomar.

• Att stimulera demokrati och inflytande genom tydliga påverkansstrukturer både för verksamheten och samhället.

• Att låta ungdomar äga projekt och verksamheter.

• Att verksamheten är attraktiv, lärande, inspirerande och kul.

• Att befrämjar ledarskap på olika nivåer (unga leder unga).

Så viktigare än ett ”hus” är de personella resurserna och kunskapen om vad modernt ungdomsarbete är och kan vara.

Ungdomar kan ta sitt ansvar och vara resurser i våra kommuner om de får stöd och coachning.

Den som vill kan läsa mer om detta t ex i SKUNKs skrift ”Modernt ungdomsarbete – Hur möta vår tids utmaningar?” på skunks hemsida.

MIA HANSTRÖM

KONSULT I UNGDOMS OCH JÄMSTÄLLDHETSARBETE