DELA

En ubyggnad av Islandia är en turismsatsning

Hösten närmar sig och sommarssäsongen lider mot sitt slut. Nyligen kartlade en lokaltidning hur mycket idrottsanläggningar Åland har. Vi har idag flera fina välutnyttjade idrottsanläggningar som vi skall vara stolta över. Men det finns ännu saker vi kan förbättra och utveckla.

Vid senaste stadsfullmäktige lämnade Obundna in en motion om att ishallen Islandia i Mariehamn behöver byggas ut. Vi kan med en utbyggnad vara med och skapa förutsättningar för att utveckla idrottsturismen. Mer ishall ger med istider, turneringar med inresande ungdomar och föräldrar skapas. Idrottsturismen är idag en viktig säsongsförlängare för hela Åland och om vi kan fylla hotell och övernattningsfaciliteter utanför sommarsäsongen är detta mycket välkomnande både för de landbaserade näringslivet och rederierna.

En utbyggnad av Islandia ger även mer möjligheter för den åländska befolkningen att nyttja istiderna.

Idag tampas herrar, damer, ungdomar, korplag, familjer och friåkare om få istider och det är trångt på kvällar och helger. I takt med de allt sämre naturisarna vintertid finns det alltså även andra fördelar med att utöka kapaciteten på land.

Turismen genererar inresande, skapar arbetstillfällen som även ger inflyttning och integrerar människor i vårt åländska samhälle. Vi måste politiskt agera och skapa förutsättningar för att utveckla turismen.

Turismen på Åland skall vara med och få fart på näringslivets tillväxt igen och vi behöver turister som besöker destinationen Åland. Jag är övertygad om att en utbyggnad av Islandia och andra satsningar inom och kring turismen bidrar till detta. Jag kommer politiskt aktivt arbeta för en ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik som gagnar hela Åland.

ANDERS HOLMBERG
Obunden lagtingskandidat