DELA

En tunnel får vara dyrare än en färja

Under rubriken ”När teorin inte överträffar verkligheten” tar lagtingsledamot John Holmberg upp hybridfärjan kontra en eventuell tunnel till Föglö.

Han skriver klokt: ”Det jag vänder mig mot och det gör jag oberoende vilka satsningar det än handlar om, är när kostnaderna överstiger nyttan. Annars skulle jag inte sköta mitt lagtingsuppdrag. Även då det handlar om skattepengar måste en 40 procentig ökning av kostnaderna stämma till eftertanke.”

Men redan då planerna på ”kortrutten” kom till Lagtinget så höll jag långa anföranden där jag kritiserade glädjekalkylerna för kortrutten. Det talades om ett överskott på 250 miljoner och det presenterades som om det vore nuvärdet av investeringen, vilket var helt felaktigt. Jag sade att om man kan spara 250 miljoner genom att bygga en bro till en ö, som få hört talas om, så borde man väl bygga två broar? Dessutom kritiserade jag brister i kalkylen och sade att projektet riskerar att bli ett slukhål.

Då man senare beställde en hybridfärja till ett pris som var tiotals miljoner högre än vad som fanns i kalkylerna så började riskerna för ett slukhål bli allt tydligare.

Den dyra beställningen ledde dock till ett spörsmål med nuvarande minister Harry Jansson som första undertecknare och undertecknad som den sista. Och i den numera historiska omröstningen så tryckte ledamot John Holmberg och jag sedan på samma knapp.

Men nu avslutar JH med följande: ”För mig är det en självklarhet att vi ska bygga en tunnel förutsatt att kostnaden blir minst densamma som dagens trafik … ”

Detta kan jag inte hålla med om. Kostnaden får bli lägre, men den får även bli högre än kostnaden för nuvarande trafik. Om man jämför kostnaden för nuvarande trafik och en kortrutt så är det korrekt att göra en investeringskalkyl för att se vad som är billigare. Samma sak om man vill jämföra kostnaden för en bro och en tunnel. Då gör man en investeringskalkyl.

Men då man jämför bro/tunnel med färjtrafik, så måste man göra en samhällsekonomisk kalkyl vilket innebär att man måste beakta exempelvis väntetider, transporttiden och utvecklingspotential via ökad servicenivå. Då både tunnel- och broalternativen har stora samhällsekonomiska vinster så får dessa alternativ kosta mer än den nuvarande trafiken eller kortrutt med hybridfärja.

Jag hoppas att Landskapsregeringen låter göra en korrekt analys av dessa samhälleliga vinster, så att vi har dem som underlag när vi en vacker dag hamnar att ställning till ett tunnelalternativ.

STEPHAN TOIVONEN
ÅLÄNDSK DEMOKRATI