DELA

En trygg och inbjudande skatepark

Stadsfullmäktige har beviljat medel för en ny skatepark i Mariehamn tillsammans med andra kommuner. Var ska den uppföras?

En plats för skateparken behöver vara en fungerande helhet. Vid den befintliga banan rapporteras om mobbing och fysiska påhopp mellan barn, vilket visar att här behövs vuxen närvaro. För att få till en bra utformning och läge för en ny bana, behöver vi även tänka socialt och bestämma hur vi tänker oss användningen av banan.

Vi har befintliga strukturer kring efterskolanaktiviteter och ungdomsledare på Tvärsan. I Strandnäs skola möts elever från ett upptagningsområde över kommungränser och det finns busshållplatser i omgivningen. Vi borde beakta att helheten blir bra när vi väljer plats för en skatepark så att vi får en fin, inbjudande och mobbningsfri plats.

Varför inte kombinerat med frivillig läxläsning samt vara inbjudande för familjeutflykter? Utveckla befintliga personalresurser för ungdomsaktiviteter till att skapa en trygg skatepark för killar och tjejer.

Erica Sjöström