DELA

En trygg ålderdom

Behovet av en framtida äldreomsorgslag debatterades i lagtinget i går, onsdag. Orsaken till det är att både Obunden samling genom mig och Socialdemokraterna har lämnat in varsin motion i ärendet äldreomsorgslag.
Det finns en nyansskillnad mellan motionerna men kontentan är den samma, nämligen att de äldre skall få sin ålderdom tryggad och det i lag.
Varför är det så viktigt att lagstifta om äldreomsorgen då?

Kort och gott för att alla skall ha samma rättigheter till en viss service var man än bor och att den servicen inte kan upphöra genom ett beslut i en kommunal nämnd enbart med hänvisning till att de budgeterade medlen för den speciella servicen nu tagit slut eller behövs för annat.
För att de äldre och deras anhöriga skall veta vad de har för rättigheter skall det tydligt framgå ur lagstiftning hur långt kommunernas skyldighet sträcker sig och på vilken nivå. Eftersom äldreomsorgen kommer att bli mer central för allt fler finns det många olika skäl till att gå igenom och förbättra lagstiftningen om de äldres rättigheter.

I landskapsregeringens vision angående äldreomsorgen ingår det att 90% av de som är 75 år och äldre skall bo hemma. Med den visionen förstår alla att de verksamheter som skall stöda och hjälpa de äldre i sitt eget boende måste öka. Hemtjänst, hemsjukvård och stödservice är verksamheter som står till buds för de som bor hemma .De anhörigas roll och insats är ibland avgörande hur det går för en äldre som bor ensam hemma.

Stödservice är till exempel färdtjänst. Den är oerhört viktig för att man skall kunna ta sig till butik, apotek, kyrka och så vidare. Möjlighet till att delta i olika kulturella och sociala sammankomster ökar med tillgången till färdtjänst.
Hade ”stödservice” varit definierat i lag och om det varit angivet i lag att den formen av service skall ingå till en viss nivå för alla äldre som bor hemma och är i behov av den, skall få den ,då hade inte Mariehamns stads socialnämnd kunnat inskränka på den stödservicen, vilket man nu gjort.
En lag ger rättigheter och trygghet.
Gun-Mari Lindholm
Ordförande
Obunden samling