DELA

En trevlig överraskning

Vad trevligt att du Rolf Granlund uppmärksammar det nya förslaget till belysning vid Ålandsplan med en insändare. Det stämmer mycket riktigt att en uppskattad kostnad på 100–150.000 nu beräknas kosta 10–15.000 för att belysa hela rondellen med fullgod belysning.

Dock vill jag rätta dig i påståendet att IN nu specifikt skulle ha bett om att få de nämnda 100 000 som du nämner i din insändare.

Pengarna var en trevlig överraskning från stadsstyrelsen och kom nämnden till kännedom vid vårt senaste sammanträde 24.10.

Vid varje tidigare budgetbehandling har vi uppmärksammat stadsstyrelsen om att de tidigare till nämnden givna anslaget om 150 000 det såkallade årliga ”snygga upp staden-potten” slopades och dess konsekvenser.

Det anslaget har varit till för att bemöta medborgarinitiativ och alla de politiska motioner som lämnas in angående trivsel i staden och att använda till den ”extra guldkanten” som annars inte ryms inom anslagen för ordinarie drift och underhåll.

Mariehamnarna värnar över staden och hör ofta av sig med förbättringsförslag och idéer. Detta är något vi gärna skulle ha möjlighet genomföra men allt det har svårt att rymmas med i ordinarie drift och underhåll, även politikerna lämnar in många intressanta och bra förslag.

Den ovannämnda summan på 100 000 skall användas i år och kom alltså till nämnden enligt ett beslut i stadsstyrelsen om att ge en del av budgetöverskottet nämnden tillhanda.

Dessa pengar får endast användas under 2017 och inte gå till investeringar eller ordinarie drift/underhåll. Vi från nämndens sida har redan lämnat in en bredd av olika förslag till tjänstemännen som nu ser över vilka av dessa som kan genomföras under de drygt två månader som är kvar av 2017.

Vi tar givetvis emot fler konstruktiva förslag som håller sig till de av stadsstyrelsen givna kriterierna och går att genomföra under år 2017.

Jessy Eckerman (S)

Ordförande Infrastrukturnämnden Mariehamn