Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


En trappa städas uppifrån

Det är ingen hemlighet för någon att det under en längre tid förekommit stoppklossar inom förvaltningen i Mariehamn. Centrum av staden är döende, det är tyvärr ingen överdrift utan fakta. Flera framåtsyftande politiska beslut har stött på patrull bland ansvariga tjänstemän. I min värld är tjänstemännens främsta uppgift att förverkliga politiska beslut, så är tyvärr inte fallet inom stadens ledande förvaltning.

Ny förvaltningsstadga. Visst kan man hoppas att den nya förvaltningsstadgan i någon mån ställer saker och ting till rätta. Om inte är det nog dags för storstädning och som känt städas en trappa uppifrån och ner. Som mariehamnare är även Din röst av avgörande vikt för hur eller snarare om staden skall utvecklas eller avvecklas.

Vi vill utveckla inte avveckla och vi är bereda att greppa kvasten om det blir nödvändigt.

CONNY NYLUND

Obs Mariehamn