DELA

En sträng som brast?

För den åländska allmänheten är säkerligen Brändö Golf ett okänt projekt i skuggan av golfplanerna i Kastelholm och Grelsby/ Godby/ Ämnas.

Företagsam Skärgård, ett samarbetsprojekt mellan skärgårdskommunerna, får ta på sig äran som initiativtagare i början av 2000-talet. Projektledaren Camilla Wahlsten, kunnig och energisk långt utöver det vanliga, drev golfprojektet och ett gångbart koncept växte fram. Först löstes markfrågan, lokala markägare ställde upp med ett sammanhängande område 35 – 40 ha, typisk, karg skärgårdsnatur.
Boendet inventerades och befanns utomordentligt gott, fräscha anläggningar och gedigen service.
Sommartid har Brändö goda förbindelser österut. Landskapsfärjan Viggen har kapacitet att frakta över ett tusental gäster per dag i bägge riktningar, gångtid ca 35 min. Marknadsupplägget utgick helt och hållet från den finska marknaden.

Fysisk planering företogs, först en 9- hålsbana som kompletterades med ytterligare 9 hål på anmodan av landskapsmyndigheterna. Lasse-Pekka Tilander, välkänd golfarkitekt, stod för planeringen. Utgiftssidan växte, men det gjorde också optimismen. Allt såg så gynnsamt ut, en nyfiket förväntansfull marknad runt hörnet och en alltigenom positiv myndighetsrespons.
Marknadsläget och tillväxtpotentialen fick en särskild granskning. Befolkningsunderlaget värderades enligt en ”cirkelmetod”. Med Brändö i centrum drogs cirklar inom vilka befolkningsunderlaget räknades fram i tidsavstånd. Antalet fritids bonde i närregionen Åboland kartlades, varav många anmälde intresse för vår golfsatsning.

Ekonomiska kalkyler gjordes upp, sysselsättningseffekterna för lokalsamhället Brändö utvärderades. Ekonomisk regional påverkan utvärderades med utgångspunkt från ÅTFs faktamaterial.
Otaliga möten och informationstillfällen hölls, till en början i en mycket, mycket positiv anda. ÅTF besökte oss med VD Jari Virtanen i spetsen. VD Virtanen utlovade allt stöd och såg ett ”attraktivt komplement i sitt aktivitetsutbud”. Åland växer som destinationsort, som saken uttrycktes.
En infobroschyr i färg gjordes upp, allt material samlades på en hemsida.

Entreprenörskap efterlyses, så brukar det heta. Det går med lätthet att anlägga ett antal värderingar i ett mellanbokslut för Brändö Golf, en moralisk, ekonomisk och mest av allt, en psykologisk. På huvudön drivs aktivitetsutbudet fram av Landskapet självt, helägda PAF, institutioner som ÅTF, Mariehamns stad och ett dynamiskt näringsliv.
Hur för vår del orka komma ingen, tycker vi är en berättigad fråga? Är Brändö Golf åter en sträng som brast, och i så fall varför?
Hör gärna av Dig,

Brändö Golf