DELA

En stor idrottsarena räcker

Vi håller utan tvivel på att utarma vår planet.

Samtidigt står Mariehamn nu med spaden i högsta hugg för att förverkliga byggandet av ytterligare en stor idrottsarena. Det ska byggas en fullstor friidrottsarena när det på hela Åland finns endast cirka 50 aktiva friidrottare och anläggas ytterligare en konstgräsplan för fotboll på WHA. Helt i onödan, eftersom friidrotten bra ryms tillsammans med fotbollen på WHA bara man inte anlägger konstgräs. Konstgräsplaner finns det redan för många av.

Det är vidrigt ur miljösynvinkel. Det ska sprängas och våldas in en stor arena vid Baltichallen fort som attan, trots att marken där är olämplig. Man ska rulla ut en plastplan på WHA och i värsta fall fylla den med 60 ton nedsmulade gamla bildäck som i alltför stora mängder obönhörligen tar sig ut i naturen.

Konstgräsplanen ska värmas, plogas och belysas med fossila bränslen och skattepengar.

Båda planer kräver bevattning.

Det går stick i stäv mot landskapets hållbarhetsagenda som tydligen inte gäller i Mariehamn. Att vi överkonsumerar vår stackars planet och minskar den så viktiga biologiska mångfalden verkar inte betyda mycket för de som fattat beslut i denna fråga.

Att se detta hända och samtidigt höra våra politiker, bland annat miljöminister Camilla Gunell (S), slå sig för bröstet och skryta över hur duktiga och ambitiösa de är i sitt miljöarbete känns väldigt oseriöst och populistiskt.

Hoppas att beslutsfattarna på kommande fullmäktigemöte tar sitt miljöansvar. Vi har bara en planet och vi klarar oss med en arena i Mariehamn!

MARIA WILLIAMS