DELA

En stor dos politisk diplomati

Att osynliggöra skattegränsen har varit ett politiskt uppdrag under många år. Arbetet har hittills inte gett önskat resultat och idag har byråkrati och administration aldrig varit värre, vilket givetvis påverkar Ålands konkurrensförmåga och ålänningens vardag. Vi kan alla konstatera att detta är ett problem som inte försvinner med pandemin. Det är också någonting som vi politiker själva måste ta ansvaret att lösa i samarbete med tjänstemän och politiker utanför Åland. Det är vi som måste söka möten, förståelse och vara lösningsfokuserade utanför vår egen kammare. Det är vi som måste ta initiativet för att detta ska lösas.

 

Det vore mycket olyckligt om skattegränsproblematiken skapar ett ifrågasättande av vårt skatteundantag. Ett skatteundantag som idag borgar för täta transportförbindelser öster- och västerut. Skapar basen i vår BNP med stora ringeffekter till många olika sektorer. Skatteundantaget får aldrig bli lösningen på skattegränsproblematiken.

Politiken ska skapa förutsättningar till att ålänningar vill starta och få företag att växa. Det bygger samhällsekonomin vilket sedan gagnar hela vår välfärd och attraktionskraft. Det här är en politisk fråga med knutar både i Helsingfors och på EU-nivå som måste lösas upp och det måste ske via möten, samtal och diplomati på politisk nivå, annars löser vi aldrig skattegränsproblematiken. Det här är en politisk fråga som måste lösas nu, inte om 2, 5 eller 10 år. Problematiken har nått orimliga proportioner och det stora ansvaret ligger på politiska förhandlingar som sedan skapar möjligheter till tekniska lösningar, undantag och avbyråkratisering där allt bidrar till en osynlig skattegräns.

I varje budgetförslag finns ett moment med rubriken Näringslivets främjande. Finns få åtgärder som skulle betyda lika mycket för vårt näringsliv som en osynlig skattegräns. Det här får inte vara en valfråga 2023.

 

JOHN HOLMBERG

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)