DELA

En stark kulturpolitik för Åland

Som nybliven kulturminister kan jag förstå att det finns människor som känner nyfikenhet både på den nya regeringens kulturpolitik och på mig personligen. Av den anledningen vill jag därför i korthet offentligt delge regeringens och min egen övergripande vision för de kommande åren.

Jag vill arbeta för en stark kulturpolitik som skapar de bästa möjliga förutsättningar för kulturutövare och kulturkonsumenter. Landskapsregeringens kulturpolitik ska främja konstnärlig verksamhet, både ideell och professionell, och ge alla ålänningar god tillgång till konst och kultur.

I regeringsprogrammet betonas att kulturen ska ge människor möjlighet till personlig utveckling, upplevelser av glädje och skönhet, provokation och samhällskritik, gemenskap och ökad förståelse för andra och sig själv.

Kulturpolitikens innehåll fokuserar på konstarterna, kulturarvet och den fria folkbildningen. Mångfald och tillgänglighet för alla är viktigt. Medel ska fördelas jämställt och jämlikt och kulturen ska vara tillgänglig i alla regioner på Åland. Satsningen på kultur i skärgården fortsätter, liksom kulturutbyten mellan Åland och vår omvärld.

Det gläder mig att vi på Åland har en sådan mångfald och rikedom i vårt kulturliv. Bra kultur bygger broar mellan människor.

Det nytänkande och den innovationsrikedom som finns i kulturlivet är till nytta inom många samhällsområden och bidrar till att skapa välfärd och socialt kapital i vårt samhälle. Aktörerna inom konst och kultur bidrar till att skapa arbetsplatser och att stärka den kreativa och entreprenörsinriktade ekonomin.

I min roll som kulturminister önskar jag att kulturen ska vara kreativ, innovativ, utmanande och stark. Om den därtill ibland kan vara en ljusglimt i människors tillvaro som skapar välbefinnande och glädje i vårt samhälle är det enligt mig både uppiggande och positivt.

Tony Asumaa

Kulturminister