DELA

En stad i utveckling 

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant, och saklig, debatt att följa där olika perspektiv presenterades. I planen finns nu enbart ett fåtal frågor kvar som man inte är fullt överens om medan stadsfullmäktige enigt omfattar alla andra frågor som tidigare processats.

En delgeneralplan är ett projekt som tar tid, allra särskilt i ett redan tätbebyggt område. Många viljor och värden ska tas till vara; stora frågor så som äganderätt, kulturarv, jämlik behandling och mycket mer har avhandlats. Det har inte varit lätt men gemensamt har vi kommit fram till ett förslag som möjliggör hundratals kvadratmeter bostads-, kontors- och handelsyta. Och det är bra!

Samtidigt har inte centrum stått stilla under denna period. Två hotell har byggts om och till, såväl Postenhuset som Magasintomten har godkända stadsplaner och Ömsenprojeketet har god styrfart, för att nämna några exempel. Det är mycket tacksamt att det finns intresse i att investera i staden, förutom mervärdet med fler kvadratmetrar i centrum skapar projekten arbetsplatser och framtidstro.

Varje byggnadsprojekt kokar slutligen ner till frågan om det är ekonomiskt försvarbart, och där kan staden bistå. Det handlar dels om praktiska frågor i exempelvis exploateringsavtal men också genom andra långsiktiga åtaganden. Det handlar om att stärka stadens attraktionskraft helt enkelt. Centrumområdet är unikt med sitt rika utbud från morgon till natt i kombination med närheten till havet och naturen. Likväl får vi inte nöja oss med det vi har utan behöver outtröttligt arbeta med utvecklingen av centrum.

Det projekt som ligger närmast i röret är att Mariehamn satsar på att bli Årets stadskärna i Finland år 2024. Det kommer att gynna såväl medborgare som besökare, och givetvis både handel och fastighetsägare. Satsningen är ett samarbete mellan staden och privata aktörer genom City Mariehamn, och det är just samarbeten är vägen framåt!

INGRID ZETTERMAN

STADSSTYRELSENS ORDFÖRANDE