DELA

En stabil ekonomisk politik

Nu behöver Åland stabilitet. En långsiktig och uthållig plan för hur ekonomin ska hanteras är kanske det viktigaste verktyget för att ge trygghet till ålänningarna och näringslivet. Det behöver byggas upp en strategi som de allra flesta verkligen tror på och ställer sig bakom. Det låter sig inte göras genom osthyveln med kortsiktiga perspektiv.

Det behövs en faktabaserad och gemensam syn på det ekonomiska läget. Hur stora är underskotten och till hur stor del kan dessa underskott lösas genom en förväntad tillväxt? Hur mycket, och till vad, ska och kan vi låna? Var kan vi processutveckla så att effektiveringar kan göras utan att påverka medborgarna? Vilka delar av offentlig sektor bör vi konkurrensutsätta? För att ge några exempel på relevanta frågor som borde få en saklig analys.

Vi behöver systematiska, starka och långsiktiga överenskommelser för att klara morgondagens välfärd. Vi behöver gemensamt besluta oss för vilka branscher som behöver stimulans i det korta, respektive det långa, perspektivet. Vi får inte låta diskussionen bli svart/vit. För det handlar inte om att spara eller inte spara, och inte heller om att låna eller inte låna. Det handlar om att göra gemensamma prioriteringar som bär Åland framåt långt efter valet 2023. Vi har inte råd att göra allt men vi har inte heller råd låta bli att göra någonting alls. Småsatningar på en det ena och en det andra, osthyvel och det som känns bra för stunden kommer inte att lösa problemen.

Landskapsregeringen borde ha kommit till skott med detta arbete redan för ett år sedan. Det är försenat, men inte för sent, att sätta igång processen. Men nu måste jobbet göras!

INGRID ZETTERMAN

ORDFÖRANDE FÖR LIBERALERNAS LAGTINGSGRUPP