DELA

En skrämmande människosyn ?

Det var mycket skakande att läsa Frisinnad samverkans Eva Dahléns insändare, där hennes och hela partiets människosyn tydligt kommer fram. Jag citerar hennes insändare ” FS vill skapa ett samhälle där ansvaret för barn, sjuka och äldre inte lämpas över på samhället utan ett samhälle där alla har rätt att leva sitt liv efter sitt eget val och ta sitt samhällsansvar.”
Jag uppfattar att (fs) menar som så att medborgarna själva skall ordna sin vård och omsorg via privata aktörer eller själva ta hand om barn, sjuka och gamla i hemmet.

Detta är mycket hård människosyn som är totalt främmande för oss liberaler. Vi värnar om den nordiska välfärden där samhället bör ha ansvaret över barns, sjukas, handikappades och gamlas vård. Det är naturligtvis bra med privata alternativ som komplement till den offentliga sektorn.
I mitt arbete som socialkurator träffar jag dagligen handikappade och sjuka. Det är mycket upprörande för mig att höra att ett helt parti kan uppleva vården av dessa människor som börda för samhället.

Det är bra att (fs) åsikter kommer fram redan före valet, så att väljarna på detta sätt får information om partiets åsikter.
För min egen del kan jag säga att jag kommer att fortsätta att arbeta för de svaga i samhället, och på alla sätt kämpa för att ingen skall behöva känna sig som en börda för samhället!
Sirpa Eriksson (lib)