DELA

En sista vädjan i frågan om polisens pension

Vi personal inom Ålands polismyndighet, vädjar om en träff med landskapsregeringen. Vi skulle gärna sätta oss ansikte mot ansikte med er och diskutera pensionsfrågan. Vi som medborgare och poliser vädjar till er om detta. Vi anser att frågan är viktig för hela samhället och dess säkerhet långt in i framtiden.

Vi vädjar till er att inte skynda på frågan innan vi träffats.

Med förhoppning om ett gott samarbete.

Ålands Polisförening r.f. gm. ordförande Magnus Gustafsson (ÅPF r.f. företräder 54 av 60 poliser)

Poliser och medborgare: Jan Johansson, Stefan Karlsson, Cecilia Nuri, Sebastian Sjölund, Nicolai Båsk, Bodil Berg, Maria Nygård, John Farell, Tommy Thörnroos, Johnny Haddas, Marika Lindström, Aku Limnell, Jannica Sandell, Robert Manns, Adam Pellas, Camilla Björklund, Stefan Andersson, Johan Uppgårdh, Kim Ginman, Simon Mecklin, Victor Erikslund, Jussi Heino, Heidi Lindholm, Christoffer Ahlfors, Petter Löf, Rasmus Friman, John Clemes, Adam Nuri, Ronny Östermalm, Birgitta Williams, Simon Ulriksson, Peter Blomberg, Joonas Saloranta, Oskar Vartiainen, Andreas Näse, Johanna Sjöblom, Håkan Hagström, Timo Nikkinen, Dan Sjövall, Robin Danielsson, Kristian Eriksson, Mats Ljung, Magnus Gustafsson, Malin Heino, Christer Eriksson, Karl-Johan Sommarström, Erik Lundén och Nicklas Lundberg.