DELA

En röst på Sara är en röst för kulturen

De flesta vet och förstår i dag hur oerhört viktigt det är med ett rikt kulturliv för att människan ska må bra. Konst, litteratur, musik, dans och teater i alla dess former stärker samhället och ger perspektiv och sammanhang. Vi lär oss förstå oss själva – och varandra – inte minst genom kulturevenemang och kulturella aktiviteter inom föreningslivet.

Åland är bra på kultur. Ändå behövs ständigt röster som försvarar och förklarar kulturens roll och värde, speciellt i spartider då kulturen tenderar att förvandlas till en kostnad man vill strama in på. Forskningsresultat visar att varje euro som satsas på kultur ger 1,70 euro tillbaka genom positiva kringeffekter bland annat i medborgarnas hälsotillstånd.

Sara Kemetter är sedan länge en aktiv kulturmänniska med en röst som klingar högt inte bara inom körlivet på Åland, utan även inom kulturpolitiken. Hon är en trovärdig taleskvinna för de åländska kulturintressena och har en stor förståelse för kultur- och föreningslivets positiva inverkan på samhället. Därför får Sara Kemetter vår röst i riksdagsvalet.

Isabella Sarling

Maria Antman

Helena Flöjt

Kurt Lindbom

Katarina Gäddnäs

Kristoffer Gottberg

Catherine Frisk Grönberg

Per-Arne Sondell

Tracey Nyholm

Tony Wikström

Anne Sjökvist

Danesh Mahmoudi

Helena Lundberg

Anders Hallbäck