DELA

En röst för branschen

Det går att läsa i Bertil Bergqvists insändare till mig i Nya Åland den 29.4 att jag försvarar familjens intressen inom restaurangbranschen framom säkerhet på våra vägar.

Jag har inte sett någon forskning eller statistik som stödjer påståendet att en sänkning av promillegränsen skulle leda till ökad trafiksäkerhet.

Ansvarfulla bilförare lämnar bilen innan de nått 0.2 promille. De är de som inte tar ansvar och lämnar bilen som vi måste hantera men på andra sätt än genom en sänkning av promillegränsen.

Problemet för restaurangnäringen är att en sänkning till 0,2 promille gör att bilförarna inte ens vågar dricka en mellanöl till maten. I Sverige har man inte lyckats få restauranggästerna att förstå att det är möjligt att dricka en öl utan att nå över gränsen. Inget talar för att vi skulle lyckas bättre. Effekten blir att bilförarna väljer vatten istället för öl och det utan att trafiksäkerheten ökar.

Min slutsats är att en sänkning av promillegränsen inte kommer att bidra till ökad trafiksäkerhet. En effekt blir dock en försämrad situation för våra restauranger.

Och varför får inte restaurangnäringen försvara sina intressen på samma sätt som andra näringar gör titt som tätt i plenisalen genom sina företrädare där. Varför skall deras näringar vara viktigare och mera i kris än andra näringar i vårt samhälle. Det är inte bara jordbruket och skogsbruket som är oroliga när lagstiftningar är på väg att ändras. Jag ser inget fel att föra fram om näringen som jag har kunskap om kommer till mig och är oroliga.

Jag trodde att alla näringar på Åland var lika viktiga för vårt samhälle. Är det inte så? Får bara vissa föra fram sin talan och de andra skall vara tysta ?

Annette Holmberg-Jansson

Lagtingsledamot

Moderat Samling för Åland