DELA

En rejäl kullerbytta!

Det är förvånande att Barbro Sundback, i spetsen för sossarna, står högst upp på barrikaderna och försvarar avskaffandet av en del av vårt välfärdssystem, sjukkostnadsavdraget. Ett av sossarnas argument för varför det är rätt att ta bort sjukkostnadsavdraget är att ”Avdraget består till största delen av pengar som lagts ut på tandvården … ” (NyÅ 20.6).
Vilken kullerbytta, ja nästan en hel volt! Ingen har glömt sossarnas vallöfte om allmän tandvård för alla. Hittills har tandvårdsreformen bestått i utlagda dimridåer. Nu talas om tandvårdsvagnen som var på gång innan sossarna kom till makten och om att behovet hos vissa befolkningsgrupper ska ses över, ett arbete som sattes igång redan under förra mandatperioden.
Att dessutom avskaffa skatteavdraget för tandvårdskostnaderna är verkligen en tillbakagång och ett slag i ansiktet på alla som trodde på sosselöftet.
För vår del kommer vi att arbeta för att sjukkostnadsavdraget ska vara kvar. Vi kommer också att fortsätta arbeta för ett system med servicesedlar för att gynna privata alternativ inom vård och omsorgssektorn.
Viveka Eriksson (lib)